Elmin inkişafı müsəlman alimlərinin əməyidir-VİDEO
Featured

12 Mart 2018

Tez-tez eşidirik bu ittihamı: "Müsəlmanlar aftafadan başqa heç nə düzəltməyib". Ömründə əlinə Əlifbadan başqa kitab almayan, amma bütün mövzularda aqressiv şəkildə mübahisə etməyə həvəsli olan dünyadan bixəbərlərdən soruşsan bir müsəlman aliminin adını bilməyəcək.

Vetenugrunda.az oxuculara müsəlman alimlərinin dünya elmini inkişaf etdirən əsas naliyyətlərini təqdim edir:

Müsəlman alimlərinin dünyaya qazandırdığı kəşv və yeniliklər:

- İlk kağız fabrikini yaradan alim - İbni Fazil
- Qızılca və çiçək xəstəliyini kəşf edən alim - Fəxrəddin Razi
- Mikrobu ilk aşkarlayan alim - Akşəmsəddin
- Cüzzamı kəşf edən alim - İbni Cəssar
-Vəbanın yoluxucu olduğunu tapan alim - İbni Natiq
- Vərəm mikrobunu kəşf edən alim - Kambur Vəsim
- Gözdəki tor qişanı kəşf edən alim - İbni Rüşd
- İlk göz əməliyyatını həyata keçirən alim - Əmmar
- İlk xərçəng əməliyyatını həyata keçirən alim - Əli ibn Abbas
- Kiçik qan dövranını kəşf edən alim - İbni Nəfis
- İlk xəstəxana yaradıcısı - Əli ibn Ridvan
- Sıfırı ilk istifadə edən alim - Xarəzm
- Triqonometriyanı ilk kəşf edən alim - Bəttani
- Tangens, kotangens və kosekantı ilk istifadə edən alim - Əbül Vəfa
- Triqonometriya kitabını yazan alim - Nəsirəddin Tusi
- İlk triqonometrik çevrilmə düsturunu kəşf edən alim - İbni Yunis
- Binom düsturunu ilk kəşf edən alim - Ömər Xəyyam
- İlk difransiallama kitabını yazan alim - Sabit ibn Qurra
- Onluq kəsri ilk kəşf edən alim - Qiyasəddin Cəmşid
- İlk teleskopu kəşf edən alim - Zərkali
- Dünyanın fırlandığını kəşf edən ilk alim - Əbu Rüyhan Biruni
- Dünyanın çevrəsini ilk ölçən alim - Musa Qardaşlar
- Günəşin üzündəki ləkələri ilk kəşf edən alim - Fərqani
- Ulduzların mövqeyini ölçən və ilk xətkeş hazırlayan alim - Cabir ibn Əflah
- İlk avtomatik idarə sistemləri hazırlayan alim - Əhməd ibn Musa
- Kibernetikanı ilk quran alim - İsmayıl Əl-Cəzəri
- İlk optik cihazın təməllərini qoyan alim - İbni Heysəm
- Səsin fiziki şərhini ilk verən alim - Fərabi
- İlk torna dəzgahını kəşf edən alim - İbni Qərra
- Qanadlarla uçan ilk alim - Hazərfən Əhməd Çələbi
- İlk təyyarəni hazırlayan alim - Əbu Firnas
- Yerin cazibə qüvvəsini kəşf edən alim - Razi
- Rəqqaslı saatı ilk kəşf edən alim - İbni Yunis
- Maddələrin spesifik ağırlığını ilk hesablayan alim - Həzini
- Atomun parçalana biləcəyənin ilk kəşf edən alim - Cabir ibn Xəyyam
- Göy qurşağını ilk açıqlayan alim - Qütbəddin Şirazi
- İlk kimya laboratoriyasını yaradan alim - Cabir
- Saf spirti ilk əldə edən alim - Razi-Cabir ibn Heyyan
- Fosforu ilk kəşf edən alim - Bəşir
- Topu ilk kəşf edən alim - Fateh Sultan Mehmet
- İlk qitə səyahətnaməsini yazan alim - İbni Bətutə
- İlk dünya xəritəsini çəkən alim - Mürsiyəli İbrahim
- İlk əcza kitabını yazan alim - İbni Baytar

Top
JoomlaLock.com All4Share.net